شعر آخرین جرعه ی این جام فریدون مشیری

                        چیست در خلوت خاموش کبوترها ؟                                                 چیست در کوشش بی حاصل موج ؟ چیست در خنده ی جام ؟ که تو چندین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 368 بازدید